Tarieven

Tarieven Praktijk voor Bewustzijnstraining

(Om voor iedereen sessies toegankelijk te maken gelden inkomensafhankelijke tarieven.
Mocht desondanks de prijs een punt voor je zijn, dan kunnen we overleggen over wat mogelijk is.)

Tarief individuele sessies psychosociale therapie vergoed door ziektekostenverzekeraar (vrijgesteld van btw):

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (deels) de sessies. De sessie duurt een uur á vijf kwartier. Wanneer de vergoeding van de verzekeraar op is, gelden voor de sessies de onderstaande particuliere tarieven. Afhankelijk van waar en hoe je bent verzekerd, is vanuit de aanvullende verzekering een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten mogelijk. Voor sessievergoedingen geldt geen eigen risico. Informeer bij je verzekeraar wat in jouw situatie vergoed wordt. Of kijk op deze link: https://www.nvpa.org/zorgverzekering .

Ziektekostentarief: € 102,-

Individuele sessies psychosociale therapie (particulieren, vrijgesteld van btw):

Voor particulieren die zelf de sessie bekostigen is het tarief  afhankelijk van het inkomen en de daar aan gekoppelde tariefgroep (zie onder). Een particuliere sessie duurt ook een uur á vijf kwartier en bedraagt voor:

Reguliere tariefgroep 1: € 85,-

Dit geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen van 1850 euro en hoger.

Tariefgroep 2: € 70,-

Geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen tussen 1270 euro en 1850 euro.

Tariefgroep 3: € 52,-

Geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen tot 1270 euro.

Relatiesessies (incl. 21% btw):

Relatiesessie worden niet vergoed uit de ziektekostenverzekering. Het tarief voor relatiesessies is afhankelijk van het inkomen en de daaraan gekoppelde tariefgroep (zie onder). Een relatiesessie duurt anderhalf uur en bedraagt voor:

Tariefgroep 1: € 112,-

Dit geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen van 1850 euro en hoger.

Tariefgroep 2: € 90,-

Dit geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen tussen 1270 euro en 1850 euro.

Tariefgroep 3: € 72,-

Dit geldt voor mensen met een (eventueel) gemeenschappelijk netto inkomen tot 1270 euro.

Coaching particulieren (incl. 21% btw):

Particulier tarief: € 107,-

Ben je zelfstandig ondernemer of ZZP-er dan zijn de totale kosten als zakelijke coaching aftrekbaar.

Coaching, trainingen en supervisies bekostigd door bedrijven en instellingen (incl. 21% btw):

Dit zijn speciale trajecten, waarvoor aparte tarieven gelden (op aanvraag).