Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Bewustzijnstraining van Annelies Otten

Een vraag of probleem

In je leven kunnen zich ontwikkelingen voordoen die vragen of problemen oproepen. De vraag die vaak rijst is:  “hoe verder te gaan”? Een deskundig begeleider of therapeut kan hierbij helpen.

Misschien valt te ontdekken dat een (levens-)vraag of probleem een uitnodiging is om tot verdere groei en ontwikkeling te komen…

De visie

In mijn praktijk werk ik o.a. vanuit de Zijnsvisie. Deze visie verwijst naar het vermogen om ons te richten op wie we in wezen zijn. Van daaruit kunnen we onze oorspronkelijke aard leven; ongekunsteld en vrij.  Het contact met onze oorspronkelijke aard kunnen we kwijtraken door onze opvoeding en door gebeurtenissen in het leven. Overtuigingen en ideeën vanuit het verleden kunnen uitgroeien tot gevoelens en gewoonten, die in het heden stagneren en open contact met onszelf, de realiteit, en anderen in de weg staan.

Hoe ziet onze identiteit eruit, lós van onze geschiedenis? Hoe zouden we vanuit de vrije aard omgaan met wat we nu in het leven aantreffen?

In het bewustzijnswerk speelt de herinnering aan wie we in wezen zijn een belangrijke rol. In onze ongeschonden aard ligt namelijk het vermogen besloten om ons op een open en oprechte manier te verhouden tot een probleem (pijnpunt) of vraag, en vanuit een immens ruimer blikveld ons ‘antwoord’  vinden.

De begeleiding

Essentieel uitgangspunt in de begeleiding is de kunst van het aanwezig zijn bij wat er is met alles wat daarbij komt kijken, inclusief de eigen beleving. Wanneer we werkelijk ‘aanwezig’ kunnen zijn, en in verbinding kunnen blijven met ons lichaam, vluchten we niet meer voor wat er is en vechten we er niet meer mee. Deze vorm van acceptatie zal een toegangspoort blijken tot iets nieuws: een ontspanning waarin de ervaring van ‘wat er is’ kan veranderen, en waarin zich als vanzelf natuurlijke kwaliteiten openen. Kwaliteiten zoals wijsheid, ruimhartigheid, kracht, eigenwaarde, en creativiteit. Zij drukken uit wie we eigenlijk zijn en kunnen ons leiden naar wat we écht willen.

Werkvormen

Naast het oefenen met schitterende werkvormen zoals het afstemmen op de ‘vrije aard’ en kijken naar de situatie vanuit ‘de ruime blik’, werk ik afhankelijk van de leer- of hulpvraag, met bewustzijnsoefening, visualisatie, beweging, praktische oefeningen en concrete thuisopdrachten.

Resultaten

Elke begeleiding is een uniek proces en heeft een eigen uitkomst. Globaal gezegd beschik je na het traject over meer vertrouwen, inzicht en vrijheid in je handelen. De patronen in denken, voelen en doen worden beter herkend, doorzien en losgelaten. Je ruimere bewustzijn ontvouwt zich en je ontwikkelt een vrije positie waarin je weet waarnaar je je wérkelijk wilt richten in je doen en laten.

Je eigenheid wordt in het begeleidingsproces zichtbaar in vaardigheden, in vrije keuzes en in beslissingen die passen bij jou en de situatie waarin je bent.

Reacties uit de omgeving van degenen die dit begeleidingstraject volgden geven aan dat dezen zij als authentieker, communicatiever en doeltreffend worden ervaren. Zélf kun je merken dat je met meer energie, plezier en stevigheid in het leven en hun bezigheden te staan.

Waarvoor kun je terecht?

  • Levens- en zingevingsvragen; vragen met betrekking tot persoonlijke- en relationele ontwikkeling;
  • Psychische klachten, als gevolg van angst, boosheid, verdriet, pijn, depressie, rouw, seksueel misbruik.
  • Spanningsklachten, stress en burn-out, reïntegratie;
  • Problemen in communicatie en verbinding met anderen;
  • Stagnatie in je persoonlijk functioneren en het leven van je potentieel
  • Anders:…

De praktijk is aangesloten bij:

NVPA

NIBIG

RBCZ