Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Bewustzijnstraining van Annelies Otten

Beste mensen,

Met het oog op de corona maatregelen van 13 oktober j.l. het volgende: sessies kunnen gewoon blijven doorgaan.

Extra maatregel die van belang is:
Zou je een mondkapjes willen dragen?
Ik wil graag open blijven en de regels maximaal in acht nemen.

Verder: tussen de sessies door lucht ik de ruimte uitgebreid en langdurig.
De 1 1/2 meter afstand blijft van toepassing.

En, ik zal iedereen bij binnenkomst blijven vragen om -voor 20 sec.- handen te wassen.

Mocht je een live sessie willen omzetten naar een telefonische- of Skype sessie, dan ben je te allen tijden welkom dat te doen.

Voel je vrij wanneer je vragen hebt of wanneer je wilt overleggen, om contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet, 
Annelies

Een vraag of probleem

In het professionele of persoonlijke leven kunnen zich ontwikkelingen voordoen die vragen of problemen oproepen. De vraag die vaak rijst is:  “hoe verder te gaan”? Een deskundig begeleider of coach kan hierbij helpen.

  • Misschien valt te ontdekken dat een (levens-)vraag of probleem een uitnodiging is om tot verdere ontwikkeling te komen…

De visie

In mijn praktijk werk ik vanuit de Zijnsvisie. Deze visie verwijst naar het vermogen om ons te richten op wie wij in wezen zijn. Van daaruit kunnen we onze oorspronkelijke aard leven; ongekunsteld en vrij. Het contact met onze oorspronkelijke aard kunnen we kwijtraken door opvoeding en gebeurtenissen in het leven. Overtuigingen en ideeën vanuit het verleden kunnen uitgroeien tot gevoelens en gewoonten, die in het heden stagneren en open contact met de realiteit in de weg staan.

  • Hoe ziet onze identiteit eruit, lós van onze geschiedenis? Hoe zouden we vanuit de vrije aard omgaan met wat we nu in het leven aantreffen?

In het bewustzijnswerk speelt de herinnering aan wie we in wezen zijn een belangrijke rol. In de ongeschonden aard ligt namelijk het vermogen besloten om ons op een open en eerlijke manier te verhouden tot het probleem (pijnpunt) of de vraag en vanuit een immens ruimer blikveld ons ‘antwoord’ te vinden.

De begeleiding

Essentieel uitgangspunt in de begeleiding is de kunst van het aanwezig zijn bij wat er is met alles wat daarbij komt kijken, inclusief de eigen beleving. Wanneer we werkelijk ‘aanwezig’ kunnen zijn, vluchten we niet meer voor wat er is en vechten we er niet meer mee. Deze vorm van acceptatie zal een toegangspoort blijken tot iets nieuws: een ontspanning waarin de ervaring van ‘wat er is’ kan veranderen, en waarin zich als vanzelf natuurlijke kwaliteiten openen. Kwaliteiten zoals wijsheid, ruimhartigheid, kracht, waardigheid, en creativiteit. Zij drukken uit wie we eigenlijk zijn en kunnen ons leiden naar wat we écht willen.

Werkvormen

Naast het oefenen met schitterende werkvormen zoals het afstemmen op de ‘vrije aard’ en kijken naar de situatie vanuit ‘de ruime blik’, werk ik afhankelijk van de leer- of hulpvraag, met bewustzijnsoefening, visualisatie, beweging, praktijkgerichte oefening (oa. rollenspelen) en concrete thuisopdrachten.

Resultaten

Elke coaching of begeleiding is een uniek proces en heeft een eigen uitkomst. Globaal gezegd beschik je na het trjaject over meer vertrouwen, inzicht en vrijheid van handelen. De patronen in denken, voelen en doen worden beter herkend, doorzien en losgelaten. Het bewustzijn ontvouwt zich en je ontwikkelt een vrije positie waarin je weet waarnaar je je wérkelijk wilt richten in je doen en laten.

Eigenheid wordt in het begeleidingsproces zichtbaar in vaardigheden, in vrije keuzes en in beslissingen die passen bij de persoon en de situatie.

Reacties uit de omgeving van degenen die dit begeleidingstraject volgden geven aan dat dezen als authentieker, communicatiever en effectiever worden ervaren. De mensen zélf merken op met meer energie, plezier en stevigheid in het leven en werk te staan.

Waarvoor kun je terecht?

  • Levens- en zingevingsvragen; vragen met betrekking tot persoonlijke- en relationele ontwikkeling;
  • Vragen over samenwerking en communicatie;
  • Persoonlijke effectiviteit en competenties;
  • Spanningsklachten, stress en burn-out, reïntegratie;
  • Psychische klachten, als gevolg van angst, boosheid, verdriet, pijn,
  • depressie, rouw, seksueel misbruik.

 Aangesloten bij: 

(geschillencommissie:
https://nibig.nl/het-nibig/)

KvK aansluitnummer: 09192432